Pages

Friday, 20 April 2012

Riwayat Hidup Ahli Falsafah Yunani

   Athens merupakan sebuah ibu kota atau bandaraya terbesar Greece dan tempat asal demokrasi. Terdapat beberapa orang ahli falsafah yang terkenal berasal dari Athens iaitu Socrates, Plato dan Aristotle yang hidup di zaman Sebelum Masihi. Marilah kita tumpukan perhatian kepada gaya dan prinsip hidup mereka sehinggakan mereka layak digelar 'mahaguru' pada zaman mereka.


Socrates (469 - 399 SM)

   Sifat peribadi beliau yang cenderung kepada penaakulan kritikal dan komitmen beliau terhadap ketelusan merupakan penanda aras hidup seseorang role model yang harus dicontohi oleh orang ramai. Kenali tokoh yang berasal dari Athens ini melalui.... http://www.en.wikipedia.org/wiki/Socrates
Plato (427 - 347 SM)

   Biasakah anda mendengar nama Plato? Beliau merupakan anak murid kepada Socrates. Dialogues merupakan hasil karya beliau yang terawal. Diikuti dengan Republic iaitu sebuah karya yang menggabungkan beberapa disiplin termasuklah etika, falsafah, politik, psikologi moral, epistemologi dan metafizik. Ingin lebih mengenali tokoh ini? Jom klik kat link ini.... http://en.wikipedia.org/wiki/Plato


Aristotle (384 - 322 SM)

   Siapakah Aristotle? Beliau merupakan seorang ahli falsafah, juga merupakan anak murid kepada Plato. Hasil karya beliau merangkumi bidang yang luas, iaitu merangkumi bidang pendidikan, sastera, fizik, metafizik, puisi, logik, retorik, politik, etika, biologi dan zoologi. Untun mendalami riwayat hidup dan sumbangan ahli falsafah Yunani ini, layari..... www.en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

Intelektual Islam

    " Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah S.W.T yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat." (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). 

   " Falsafah pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya, mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi insan yang soleh (berteraskan roh Islam). Dengan kata lain, falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek-aspek seperti matlamat, kandungan dan dasar pendidikan Islam." (Al-Syaibani, 1979).

   Sudahkah anda faham tentang falsafah pendidikan Islam? Jika masih kabur, mari kita mendalami pandangan para intelektual Islam pada zaman keagungan empayar Islam. Tahukah anda bahawa mereka juga telah banyak memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dunia barat? 

   Jom kita kenali tokoh-tokoh intelektual Islam dengan lebih mendalam dan mengkaji riwayat hidup serta sumbangan mereka........Ibnu Rushd (520 - 595)

   Beliau lebih dikenali dengan nama "Averroes" di Barat. Dilahirkan ketika umat Kristian di Eropah sedang berada dalam serba kegelapan dan kejahilan di abad-abad pertengahan (middle ages). Marilah kita dalami riwayat hidup dan sumbangan tokoh kita ini. Layari lah,  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rushd
                                                
   


Al-Ghazali (1058 - 1111)

   Beliau terkenal dalam sejarah Islam sebagai seorang ahli falsafah, ahli teologi dan ahli juri yang disegani. Beliau juga digelar "Algazel". Fikiran beliau tidak luntur dengan peredaran zaman. Sebaliknya, sentiasa bernas dan hidup segar bersama-sama pengaruh beliau yang kuat dalam bidang falsafah hingga ke hari ini. Ketahui riwayat hidup dan sumbangan Al-Ghazali melalui.....  http://ms.wikipedia.org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali

   


   Ibnu Khaldun (1332 - 1406 Hijrah)

   Ibnu Khaldun ialah seorang tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi yang terkenal dalam sejarah dunia Islam. Pemikiran dan karya beliau amat penting dalam membantu kita dalam proses memahami tamadun dunia kita. Mari kita berkenalan dengan penulis Prolegomena ini........  http://www.muslimphilosophy.com/ik/klf.htmAl-Farabi (870 - 950 AD)

   Al-Farabi terkenal sebagai seorang tokoh Islam yang banyak menyumbangkan pemikiran beliau dalam bidang sains, falsafah, logik, sosiologi, perubatan, matematik dan muzik. Beliau juga merupakan seorang Neoplatonist yang menggabungkan pemikiran Plato dan Aristotle dengan teologi. Layari website ini untuk mengenali beliau dengan lebih mendalam....... http://www.iranchamber.com/personalities/farabi/farabi.php
   


   

Tuesday, 10 April 2012

Perjuangan Tokoh-tokoh Pendidik Barat...

     Seperti yang kita semua tahu, senarai tokoh pendidik Barat memang tiada had dan batasannya. Dalam ruangan ini, saya hanya akan memfokuskan kepada 5 tokoh pendidik barat sahaja iaitu John Dewey, Maria Montessori, Jean Piaget, Carl Rogers dan Albert Bandura.John Dewey (1859-1952)

Adakah anda masih ingat lagi dengan John Dewey? Beliau telah mengutarakan takrifan bagi istilah "pendidikan" di mana beliau berpendapat pendidikan adalah satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia dan sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yang bersamaan dengan persekitaran sosial". John Dewey merupakan seorang ahli falsafah, ahli psikologi dan tokoh pendidik yang dikenali sebagai pengasas pendidikan progresif. Mari kita dalami serba sedikit mengenai latar belakang tokoh ini.... http://philosophypages.com/ph/dewe.htm

Maria Montessori (1870-1952)

Pernah dengar Pusat Prasekolah Montessori? Apakah keistimewaan pusat prasekolah itu? Apa kaitannya dengan tokoh pendidik barat yang kedua ini? Jom kita berkenalan dengan Montessori dengan lebih dekat lagi... http://ms.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori

Jean Piaget (1896-1980)

Beliau adalah seorang ahli falsafah, ahli sains asli dan ahli psikologi perkembangan yang terkenal kerana telah banyak mengkaji mengenai kanak-kanak, khususnya dari segi perkembangan kognitif mereka. Selain itu, pengaruh teori perkembangan kognitif beliau agak ketara dalam bidang psikologi perkembangan, pendidikan, falsafah, artificial intelligence dan pendidikan moral. Beliau juga telah mengemukakan pandangan mengenai epistemologi genetik (kajian mengenai perkembangan ilmu). Untuk mengenali tokoh ini dengan lebih lanjut, jom layari...  http://webspace.ship.edu.cgboer/piaget.html

Carl Rogers (1902-1987)

Tokoh ini amat terkenal dengan Teori Pemusatan Individu iaitu satu pendekatan yang diutarakan untuk memahami personaliti dan hubungan manusia. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam bidang psikoterapi dan kaunseling (terapi pemusatan klien) dan pendidikan (pembelajaran berpusatkan murid). Tahukah anda Rogers juga dianggap salah seorang pengasas pendekatan humanistik? Ketahui lebih lanjut mengenai Carl Rogers melalui....... http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html


Albert Bandura (1925-hingga kini)

Biasakah anda dengar nama Albert Bandura? Beliau terkenal sebagai ahli psikologi yang banyak mengkaji mengenai bidang kognitif sosial, khususnya efikasi kendiri (self-efficacy). Marilah kita kaji latar belakang dan sumbangan Albert Bandura dengan klik pada... http://webspace.ship.edu/cgboer/bandura.html


Menjejaki Tokoh-tokoh Pendidik Tanahair..


Seterusnya, mari kita jejaki tokoh-tokoh pendidik negara yang banyak menyumbang kepada bidang pendidikan terutamanya dalam bidang falsafah dan psikologi.
   Siapakah tokoh dalam gambar di atas? Beliau adalah seorang tokoh pendidik dan juga tokoh masyarakat yang terkenal di negara kita sebelum zaman kemerdekaan. Beliau dikenali dengan nama Za'ba atau nama sebenar beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Kita akan mengenali beliau dengan lebih lanjut dengan hanya klik pada link ini..... http://ms.wikipedia.org/wiki/Zainal_Abidin_Ahmad
   Tokoh pendidik negara yang kedua ini diberi gelaran "Pak Doktor". Nama beliau adalah Burhanuddin Muhammad Nor (Dr Burhanuddin Al-Helmi). Beliau merupakan seorang ulamak, ahli tasawuf, ahli pidato, sasterawan dan ahli perubatan homeopati. Ingin mengenali beliau dengan lebih dekat?? Sila layari http://ms.wikipedia.org/wiki/Burhanuddin_Helmi
   Institut Aminuddin Baki (IAB) begitu sinonim dengan nama tokoh pendidik negara kita yang ketiga. Beliau juga digelar "Bapa Pendidikan Malaysia". Kita akan cuba mengenali tokoh pendidik tanah air kita ini dengan lebih mendalam lagi... http://ms.wikipedia.org/wiki/Aminuddin_Baki


   Sudah pasti anda pernah mendengar nama Awang Had Salleh. Tokoh pendidik negara ini merupakan salah seorang Naib Canselor Universiti Utara Malaysia dan terkenal dengan hasil karya kesusasteraan. Kejayaan beliau dalam menerbitkan sebuah kumpulan cerpen, sebuah novel dan sebuah buku drama jelas membuktikan bakat Awang Had Salleh sebagai seorang penulis kreatif negara ini. Jom kita kenali beliau dengan lebih dekat lagi.. http://ms.wikipedia.org/wiki/Awang_Had_Salleh


Mengenali Tokoh-tokoh Pendidik Timur..


   Tahukah anda siapa yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah @ lebih dikenali dengan nama HAMKA? Beliau adalah seorang tokoh ulamak dan sasterawan Indonesia, malahan jasa beliau terkenang di seluruh nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai latarbelakang dan sumbangan beliau? Sila klik pada..... http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah
   Biasakah anda dengan nama Lao Tze @ Lao Tzu @ Lao Tse?? Beliau adalah seorang ahli falsafah negara China serta pengasas Taoism. Tahukah anda apakah maksud Lao Tze? Ya betul!!! Lao tze bermaksud "mahaguru" atau "old master".... Ada pendapat mengatakan beliau sebenarnya tidak wujud! Tetapi, tokoh-tokoh sejarah berpendapat sebaliknya.. Nak tau lebih lanjut mengenai beliau?? Klik la kt.... http://www.lucidcafe.com/library/96jun/laotzu.html